neónové reklamy
svetelné reklamy
nasvietené reklamy
Cez deň ľudia vystavujú svoju tvár jedinému veľkému svetlu - slnku. Večer sa dostávajú k slovu malé svetlá na oblohe, spolu s tými, ktoré rozsvecuje človek. A medzi nimi, častokrát vo veľkých výškach, svietia, žiaria, blikajú, tečú, pohybujú sa reklamné svetlá v bizarných tvaroch, v podobe písmen, znakov, či pestrofarebných obrázkov.

Svetelná reklama je spojenie príjemného s užitočným. Je ne-prehliadnuteľným prvkom, ktorým môžete zvýšiť povedomie o vašej firme, a zároveň ňou jasne označiť budovu, v ktorej sídlite. Možností kam a ako umiestniť svetelnú reklamu je veľa, preto treba zvážiť, na akom mieste bude najlepšie viditeľná. Možno ju umiestniť priamo nad vchod na označenie sídla firmy, na priečelie budovy, v ktorej sídlite, alebo jednoducho tam, kde sa bude najlepšie vynímať.

Poradíme vám nielen vo výbere najlepšieho miesta, ale zá-roveň navrhneme bezpečné upevnenie, odporučíme najvhodnejší materiál a možnosti osvetlenia. Vždy dokážeme vymyslieť niečo, čo okoloidúcich prinúti zdvihnúť zrak a na pár okamihov sa zahľadieť do žiary vášho loga.