firemné časopisy
katalógy a prospekty
výročné správy
firemné tlačoviny
Úsilím každej firmy je zabezpečiť si "teplé miestečko" v pamäti svojich zákazníkov. Ak sa vám ho už podarilo obsadiť a nechcete byť z neho vytlačení konkurenciou, neslobodno zaspať na vavrínoch. Musíte byť spotrebiteľom neustále na očiach. Neprehliadnuteľní. A to isté platí i pre tých, ktorí sa ešte len chystajú zaútočiť na pamäťové bunky svojich budúcich klientov. Lenže musíte vedieť ako na to! A tu sa môžete úplne spoľahnúť na nás. V tomto smere sú tlačené a tlačové propagačné materiály na nezaplatenie. Ich výhoda spočíva v nízkych výrobných nákladoch vzhľadom k počtu oslovených respondentov. Navyše, mnohé z nich nepôsobia na spotrebiteľov len jednorazovo na mieste konania propagačnej akcie, ale ich pôsobenie je dlhodobé, pretože k informáciám v nich uverejnených sa môžu respondenti v prípade potreby kedykoľvek vracať.

Tlačové propagačné prostriedky

všetko, čo je v periodickej tlači laicky pomenovávané ako reklama - iným slovom inzercia

Vy poviete čo, a my vymyslíme ako. Vyhotovíme návrhy inzerátov, odporučíme najvhodnejšie periodiká z hľadiska zásahu cieľovej skupiny, navrhneme mediálny plán a zabezpečíme ich uverejnenie. Na vás bude spočívať len povinnosť schvaľovania.

Public Relations

všetko, čo možno urobiť na vytvorenie dobrých vzťahov medzi vami a spotrebiteľmi, pričom spotrebitelia nenadobudnú dojem, že sa stali "obeťami" reklamy

Sami viete, že niektoré informácie pôsobia dôveryhodnejšie z pier novinárov, ako zo zaplatených inzerátov. Preto je niekedy osožnejšie zorganizovať tlačovú konferenciu a novinári pre vás urobia kus poctivej práce. Zorganizujeme pre vás tlačovú konferenciu a zabezpečíme všetko, aby prebehla tak, ako má s bohatou účasťou, tlačovými správami, programom, občerstvením i darčekmi pre novinárov.

Tlačené propagačné prostriedky

od vreckových záležitostí akými sú vizitky, až po knižné vydania katalógov

Pre vašu firmu zrealizujeme výrobu tlačených materiálov od návrhu po konečný produkt, a to v akomkoľvek rozsahu, v neobmedzenom náklade a samozrejme s vysokou kvalitou tlače. Jednoducho, oblečieme vás tlačovinami od hlavy po päty.

Corporate identity

"jednotný vizuálny štýl" - teda rovnaká tvár pre všetko, čím sa vaša firma prezentuje na verejnosti

Nie je nič horšie, ako keď z vašich úspechov žije niekto iný. Aby ste sa vyhli takejto zámene, dajte si záležať na svojej nezameniteľnosti. Navrhneme vám logo, ktoré bude jedinečným "otlačkom prsta" vašej firmy a kompletný dizajnový manuál s firemným písmom, vizitkami, hlavičkovými papiermi, obálkami, menovkami, vlajkami, vývesnými tabuľami, označením firemných vozidiel, exteriérovým a interiérovým riešením firemných budov… Takýmto spôsobom získa vaša firma nezameniteľnosť a jej vizualizácia bude jednotná na akomkoľvek kontinente.

Nezostávame však len pri teórii. Všetko, čo v dizajnovom ma-nuáli navrhneme, sme schopní zrealizovať. Do našich rúk môžete zveriť aj riešenia exteriérov (označenie firmy, vývesné tabule, stavebné úpravy) a interiérov (rovnako dobre dokážeme zariadiť kúpeľňu i kan-celáriu riaditeľa). Vypracujeme aj návrhy označenia vašich firemných automobilov, ktoré pravdaže tiež zrealizujeme.