bilboardy
steny
plachty
Inzerát v novinách si vyžaduje kúpu novín, reklama v televízii zase zapnutie televízneho príjmača, ale všimnúť si billboard - to nestojí žiadne úsilie. Jednoducho, keď nejde spotrebiteľ k informácii, musí ísť informácia k spotrebiteľovi.

Tajomstvo úspechu veľkoplošnej reklamy spočíva v umení zaujať na prvý pohľad a využiť fascinujúce gigantické rozmery na získanie pozornosti. Pritom však billboard musí niesť len minimálnu textovú informáciu, pretože respondent mu častokrát môže venovať len sekundu svojej pozornosti. Poznáme tajomstvo, ako za okamih se-kundy zaujať i informovať. A to naraz tisícky spotrebiteľov na celom Slovensku prostredníctvom bohatej siete billboardových plôch.

A čo keď nechcete niekoľko tisíc billboardov, ale potrebujete len jeden jediný? Nezabehne nám ani po vyslovení takejto požiadavky. Vyrobiť pre vás len jeden originál nás nevyvedie z rovnováhy, pretože vieme, ako na to. Budete ho mať tam, kde chcete. Vo vysokej kvalite a s niekoľkoročnou zárukou podľa použitého materiálu.

Okrem všetkých spomínaných aktivít ako full servisová reklam-ná agentúra zabezpečujeme výrobu rozhlasových reklamných spotov, ktoré pre vás nahovoria majitelia tých najznámejších slovenských hlasov. A neobchádzame ani televíziu. Môžme sa chváliť slovenskými mutáciami zahraničných reklamných spotov.

Myslíte, že týmto sme do dna vyčerpali repertoár našich služieb? Ešte sme nespomenuli výrobu reklamných predmetov, vlajok, direct mailing… Jednoducho, vo svete reklamy niet oblasti, o ktorej by sme povedali: nevieme.